Tornator Eesti OÜ ja Stora Enso Eesti AS sõlmisid pikaajalise koostöö raamlepingu


Stora Enso Wood Procurement - 3

Tornator Eesti OÜ ja Stora Enso Eesti AS sõlmisid koostöö raamlepingu kasvava metsa raieõigusteostuks-müügiks.

Tornator Eesti OÜ on Eesti suurim erametsaomanik, kelle omandis on 58 000 hektarit metsamaad. Stora Enso Eesti AS on rahvusvahelise metsanduskontserni Stora Enso tütarettevõte, kelle põhitegevuseks on puidutöötlemine ja metsavarumine ning aastane müügimaht on umbes 1,4 miljonit tm puitu. Metsade majandamisel ja puidukaubanduses juhinduvad mõlemad ettevõtted säästva metsanduse, seaduslikkuse ning heade äritavade põhimõtetest. Mõlemad ettevõtted omavad ka säästva metsamajanduse sertifikaate (FSC, PEFC).