Nõustamine ja toetused

Kui oled  metsaomanik ja vajad asjatundja abi, siis võta julgelt ühendust Stora Enso oma piirkonna metsakontoriga. Meil on Eesti metsade majandamisel üle 20 aasta kogemusi. Anname nõu, kuidas oma metsa kõige tulusamalt majandada ja meilt saab ka  teavet erinevate siseriiklike ja Euroopa Liidu poolt pakutavate metsamajandamise toetuste kohta. Toetused jagunevad selle järgi, millistest fondidest tulevad rahalised vahendid:

Siseriiklikud metsanduse toetused

» Erametsaomanike nõustamistoetus
» Erametsaomanike koolitustoetus
» Metsa uuendamise toetus/ raielangid metsamaadel
» Pärandkultuuri säilitamise toetus
» Metsakorralduskavade toetus
» Vääriselupaikade (VEP) kaitse toetus

Euroopa Liidu metsanduse toetused

» Natura 2000 toetus/ metsaomanikule saamata jääva tulu kompensatsioon
» Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus
» Kahjustatud metsa taastamine
» Tulekahju ennetamine

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) metsanduse toetused

Täpset informatsiooni erinevate toetuste kohta saad Erametsakeskusest www.eramets.ee.

Paljud eelpool loetletud toetused jagunevad toetusteks mitmetele konkreetsetele metsamajanduslikele tegevustele; näiteks metsauuendamine (taasmetsastamine), noorendike hooldamine, harvedusraie kuni 30 aastastes metsades,  metsa majandusliku väärtuse parandamine jms. Muuhulgas on erametsaomanikel võimalik taodelda ka koolitus- ja nõustamistoetust. Seega tasub hoolikalt läbi mõelda, millised on Sinu metsa vajadused ning võimalused nende tööde teostamiseks. Meie metsamehed saavad olla siin suureks abiks.

Lisaks saad meilt informatsiooni oma metsamaa ja puidu sertfitseerimise võimaluste kohta, mis näitab, et oled oma metsa hästi majandanud ja mis annab Sinu metsale  suuremad turustamisvõimalused. Sertifitseerimise kohta saab täpsemalt lugeda siit.