Kasvava metsa ost

Juhtiva puidutööstusettevõttena ostab Stora Enso kasvava metsa raieõigust aastaringselt, mis võimaldab Sul oma  metsa jätkusuutlikult majandada ja soovitud ajal tulu teenida.

Kõikidele kasvava metsa raieõiguse müüjatele pakub Stora Enso täisteenust – soovi korral metsakorralduskavast kuni taasmetsastamiseni; s.h ka teavet erinevate metsamajandamise toetuste kohta.
Raietöödel, puidu ladustamisel ja äraveol hoivad silma peal meie professionaalsed metsameistrid. Töid teostavad meie poolt hoolikalt valitud metsatöö- ja transpordiettevõtted.
Metsa ülestöötamisel ehk raiel järgib Stora Enso alati Metsaseadust ja mõistlikke metsamajandamise tavasid. Lisaks lähtuvad meie poolt valitud koostööpartnerid oma tegevuses Stora Enso Tarnija tegevusjuhendis toodud vastututustundliku äripraktika põhimõtetest (Stora Enso Supplier Code of Conduct). Meie tegevusjuhendi kohta saad täiendavalt lugeda siit.

Stora Enso kasvava metsa raieõiguse ostuprotsess on järgmine:

1.  Kontakt Stora Enso oma piirkonna ostujuhiga
Kui soovid müüa kasvava metsa raieõigust (ehk metsamaa jääb peale raiet raieõiguse müüjale), siis võta hinnapakkumise saamiseks ühendust meie ostujuhiga. Ostame kasvavat metsa üle kogu Eesti.
2. Vajalike dokumentide ülevaatamine ostujuhi poolt
Enne hinnapakkumise saatmist vaatab meie ostujuht üle kõik vajalikud dokumendid: metsateatise  olemasolu ja ostu vormistamiseks vajalikud omandit tõendavad dokumendid.
Soovi korral aitab meie ostujuht korraldada metsakorralduskava koostamise ja annab juhised teiste vajalike dokumentide kordaajamiseks.
Lisaks saab meie ostujuhtidelt teavet erinevate siseriiklike, Euroopa Liidu ja PRIA metsamajandamise toetuste kohta: näiteks metsauuendamine (taasmetsastamine), noorendike hooldamine, harvedusraie kuni 30 aastastes metsades,  metsa majandusliku väärtuse parandamine jms.
3. Metsa koosseisu hindamine ja hinnapakkumine
Puude liigilise tagavara ja koosseisu, mahu ning kvaliteedi hindamine, mille alusel teeb ostujuht  hinnapakkumise.
4. Ettemaks raieõiguse väärtusest
Kui hinnapakkumine on sobiv, siis  lepitakse kokku ka tasumise kord. Reeglina makstakse enne raie algust välja osaline ettemaks Sinu kasvava metsa hinnangulisest turuväärtusest ja peale metsamaterjali realiseerimist  tehakse lõpparveldus.
5. Raietööde läbiviimine
Stora Enso kannab koostöös oma pikaajaliste alltöövõtjatega hoolt kõikide asjatundlike metsalangetus- või metsahooldustööde eest.
6. Puidu ladustamine ja äravedu
Stora Enso korraldab puidu ladustamise ja äraveo lähtuvalt mõistlikest metsamajandamise tavadest. Seejuures kiiremini riknev puit veetakse ära esimeses järjekorras.
Peale raietööde ja puidu transpordi lõppu raielank korrastatakse ja taastatakse väljaveoteed.
7. Lõpparveldus
Peale puidu realiseerimist ja mõõtmistulemuste selgumist (puidu sortiment ja maht) tehakse raieõiguse müüjaga lõpparveldus.

Teatud vanuses ja seisundis mets on vajab raiet ja metsauuendust. Seega tasub Sul müüa kasvava metsa raieõigust õigel ajal – just siis, kui Sinu mets raieks parimas vanuses ja saadava puidu kvaliteet kõige kõrgem.
Kui soovid oma metsa eest hoolt kanda ja seda müüa, võta kindlasti ühendust  Stora Enso Eesti oma piirkonna ostujuhiga. Tutvu ka meie soovitustega metsaomanikule.
Kontaktandmed leiad siit.
Soovitusi metsaomanikule vaata siit.