Tallinnas toimunud rahvusvahelise FSC® seminari metsapäeva korraldasid Stora Enso ja Tornator


Tallinnas toimunud rahvusvahelise FSC 04

Stora Enso Eesti korraldas koos Tornator Eesti’ga Tallinnas peetud FSC boreaalse metsavööndi seminari raames metsapäeva.

Seminaril osalesid nii FSC majandus-, keskkonna- ja sotsiaalkoja liikmed ja teised asjast huvitunud osapooled. Koos üle viiekümne külalisega käidi vaatamas Stora Enso FSC metsamajandamisrühma kuuluval kinnistul käimasolevat raiet ning Tornator’i raiutud raielanki.
Stora Enso SmartLogger rühma kuuluval kinnistul tutvustati meie kogemust väikemetsaomandi sertifitseerimisel. SmartLogger sertifitseerimisprojektiga on Stora Enso seotud olnud kümmekond aastat. Selle aja jooksul on selgelt väljakujunenud arusaam, milline metsaomanik soovib sellise rühma tuge.
Tornatori kinnistul on tehtud maapinnaettevalmistamisena ekskavaator mätastus ning käesoleva aasta kevadel kuuse istutus. Tornatori esindajad on ekskavaatoriga mätastust põhjendades väitnud seda, et, jah, see töö on oluliselt kallim kui kultivaatoriga, kuid istutatud taimede kasvamaminek ning ka hilisem hooldamine on oluliselt efektiivsem. See kaalub üles esialgu tehtavad suured kulud.
Metsapäeva raames räägiti FSC metsmajandamise standardi mõjust metsaomanikele ning metsamajanduslike tööde ja raiete korraldamisele. Ühe olulise teemana tõdeti ühiselt koos väliskülalistega, et tulenevalt omandistruktuurist, kus eraomanikud majandavad keskmise suurusega 10 hektarilisi hajali paiknevaid katastriüksuseid, on tegemist tüüpilise väikesemahulise metsamajandamisega, mille mõju keskkonnale ja kohalikele kogukondadele on tagasihoidlik.

FSC® kaubamärgi kood: C125195