Supplier Code of Conduct

Supplier Code of Conduct on Stora Enso tarnija Tegevusjuhend. Stora Enso valib oma koostööpartneriteks ettevõtted, kes järgivad seadust ja tunnetavad oma äritegevuses ka ühiskondlikku vastutust. Seega eeldatakse oma koostööpartneritelt, et nad peavad kinni Stora Enso Tarnija tegevusjuhendi ja vastututustundliku äripraktika põhimõtetest.

Miks loodi Stora Enso tarnijatele tegevusjuhend?

Paljud ettevõtted tunnetavad tänapäeval riske, mis tulenevad nii seaduserikkumistest kui ka inimõiguste rikkumisest. Ettevõtted on mõistnud, et oma vastutustundliku äritegevuse ja aktiivse tegutsemise kaudu on võimalik aidata kaasa inimõiguste tagamisele ja seadustest kinnipidamisele, suurendades seeläbi ka  ettevõtte atraktiivsust  investorite ja töötajate silmis. Lisaks on need tegevuspõhimõtted paljudes valdkondades ka turule pääsemise eelduseks. Nimelt eeldab üha enam erakliente ning avalik-õiguslike tellijad kaupade ja teenuste ostmisel vastutustundlikust äripraktikast ja inimõigustest kinnipidamist. Stora Enso puhul puudutab see ühelt poolt püsikliente tarbekaupade valdkonnas, teiselt ka finantsinvestoreid, kelle jaoks on tootmisprotsessi jätkusuutlikkus investeerimisotsuste langetamisel üha olulisem. Selle taustal suureneb nende ettevõtjate arv, kes selle temaatikaga tegelevad. Paljud ettevõtted võtavad endale ise kohustuse järgida teatud standardeid, mille nad on kas ise välja töötanud või mille on koostanud rahvusvahelised organisatsioonid. Globaliseerumise ja info kergema  kättesaadavuse tulemusena satuvad  ettevõtted välisturgudel üha enam nii selle ühiskonna kui ka ametkondade tähelepanu alla. Seetõttu lähtuvad nad oma äritegevuses vabatahtlikult vastavusstandarditest (Compliance Standards), võttes sellega sageli ka kohustuse delegeerida need põhimõtted oma äripartneritele – tarnijatele.

Mis on Stora Enso Tarnija tegevusjuhend?

Stora Enso Tarnija tegevusjuhend on ühtne dokument, mida Stora Enso rakendab ülemaailmselt kõikide tarnetingimuste puhul. Seetõttu on see dokument teatud määral paindlik; s .t selles loetletud kohustusi vaadatakse alati  konkreetse olukorra/regiooni valguses. Stora Enso Tarnija tegevusjuhend annab ülevaate miinimumstandarditest, mida Stora Enso palub oma tarnijatel ärialases koostöös lisaks seadusandlusele järgida. Esmajoones viidatakse seadusjärgsetest kohustustest kinnipidamisele ja ainult juhtudel, kus puudub vastav seadusandlik regulatsioon, rakendatakse selle asemel Stora Enso Tarnija tegevusjuhendit. Reeglina katavad riiklikud seadused ja eeskirjad meie jätkusuutlikkuse nõudeid või on nendest isegi rangemad. Ka nendel juhtudel eeldame, et tarnijad kinnitavad meile, et nad kohustuvad nendest seadusesätetest kinni pidama.

Meie Tarnija tegevusjuhendiga tutvumiseks kliki dokumendi nimel (avaneb pdf formaadis dokument).

» Stora Enso Tarnija tegevusjuhend/ Stora Enso Supplier Code of Conduct