Seadusandlus

Eesti Vabariigis reguleerivad  metsandusega seotud tegevusi eelkõige Metsaseadus, Metsa majandamise eeskiri, Looduskaitseseadus ja Maksukorralduse seadus.

Lisaks on veel rida õigusakte, millega  tuleb metsaomanikul oma tegevuses arvestada. Täpsemat informatsiooni saab metsakonsulendilt.

Valik seadusi:

» Metsaseadus
» Metsa majandamise eeskiri
» Looduskaitseseadus
» Maksukorralduse seadus
» Tulumaksuseadus

» Metsakonsulendid

Häid nõuandeid ja vajalikku informatsiooni saab ka Erametsakeskusest: www.eramets.ee.