Miks on metsa majandamine oluline?

Metsa  õige majandamine on tulus metsaomanikule ja  oluline ka meie keskkonnale. Inimese ja keskkonna vahelisi  suhteid nimetatakse ökosüsteemiks. Metsaökosüsteemid ei paku mitte üksnes  toorainet (puitu), vaid mõjutavad ka meie kliimat ja liigilist mitmekesisust. Lisaks pakub mets võimalust edendada turismi ja kohalikku puhkemajandust. Mets on taastuv tooraine, mis on oluline allikas nii energiamajandusele kui ka materjalitööstusele. Uuringud on kinnitanud, et puit ehitusmaterjalina annab oluliselt parema CO2-bilansi kui kasutult metsa seisma jättes. Sellise efekti põhjuseks on asjaolu, et puidu kasutamise korral tuleb toota vähem plastmassi, betooni või metalli. Teisalt kasvab peale uus mets, mis seob kestavalt CO2’ e. Kui ei raiuta rohkem metsa kui seda peale kasvab, siis on puidu kasutamisel märkimisväärne panus kliimakaitsesse.

Metsamajanduslike tegevuste ehk oma metsa hoolduse jaoks saab ka taodelda erinevaid toetusi: näiteks metsauuendamine (taasmetsastamine), noorendike hooldamine, harvedusraie kuni 30 aastastes metsades,  metsa majandusliku väärtuse parandamine jms. Muuhulgas on erametsaomanikel võimalik taodelda ka koolitus- ja nõustamistoetust.

Õigesti hooldatud metsast tõuseb tulu nii Sulle kui Sinu järeltulevatele põlvedele.