Meie aitame Sind!

Teatud vanuses ja seisundis mets vajab raiet ja metsauuendust. Hästi majandatud metsast tõuseb tulu nii Sulle kui Sinu järeltulevatele põlvedele.

Stora Enso tagab kasvava metsa raieõiguse müüjatele tööde korrektse läbiviimise, turule vastava hinna ning kiire ja kindla tasumise.