Impressum

Stora Enso Eesti AS

Tartu mnt 80D, Tallinn 10112
+ 372 714 0000
storaenso.eesti@storaenso.com

Äriregistri number: 11511985
KMKR: EE101239097

Juhatuse liikmed: Marek Kase, Argo Aavik ja Anna-Liisa Koik

Autoriõigus ja õiguslikud aspektid
Veebilehe storaensomets.ee ja metsatulu.ee sisu, küljendus ja kujundus on kaitstud autoriõigusega. Eelnimetatud veebilehtede kopeerimine või selle osade, eelkõige tekstide, tekstiosade, pildimaterjali või graafilise kujunduse ülevõtmine ja/ või kasutamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada ettevõttega Stora Enso Eesti AS. Stora Enso Eesti AS uuendab ja kontrollib pidevalt veebilehe sisu. Sellegipoolest ei võta Stora Enso Eesti AS vastutust selle eest, et see on täielik, õige ja aktuaalne. Sama kehtib ka veebilehtedele, millele viidatakse hüperlinkidega. Sellisele veebilehele linkimine toimub omal vastutusel.